ტრანსპორტირება

ავეჯის მიწოდება

მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამარზე პროდუქტის მიტანა ხდება ავეჯის დამზადებიდან 1/3 (ერთი/სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში

მიწოდება ხდება მხოლოდ თბილისის მაშტაბით - ფასი 100 ლარი 

ატანა ინდივიდუალური მოლაპარაკების საფუძველზე